مرکز آموزش هوانوردی پارسیس - از کجا میتوان درباره معافیت پزشکی اطلاعات و توضیحات بیشتری کسب نمود ؟

از کجا میتوان درباره معافیت پزشکی اطلاعات و توضیحات بیشتری کسب نمود ؟
در مورد توضیح بیشتر باید به اطلاع برسانیم با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد تمامی بخش های معاینات پزشکی قسمت پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد جهت هرگونه مشاوره حتماً باید با این بخش از سازمان تماس داشته باشد . آدرس اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری : WWW.CAO.Ir
در مورد توضیح بیشتر باید به اطلاع برسانیم با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد تمامی بخش های معاینات پزشکی قسمت پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد جهت هرگونه مشاوره حتماً باید با این بخش از سازمان تماس داشته باشد .
 آدرس اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری :  WWW.CAO.IR
       منتشر شده در یک شنبه 16 خرداد 1395
783 بازدید
0 نظر
نظرات
ارسال نظر جدید
عنوان نظر:
آدرس ایمیل:
نظر: