مرکز آموزش هوانوردی پارسیس - هر فرد چند بار مجاز به انجام تست مدیکال میباشد ؟

هر فرد چند بار مجاز به انجام تست مدیکال میباشد ؟
مادامیکه شورای پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری با انجام دوباره تست مدیکال موافقت نمایند
مادامیکه شورای پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری با انجام دوباره تست مدیکال موافقت نمایندمنتشر شده در یک شنبه 27 تیر 1395
823 بازدید
0 نظر
نظرات
ارسال نظر جدید
عنوان نظر:
آدرس ایمیل:
نظر: