اسامی نفرات امتحان معرفی PPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 08-11-94

امتحان معرفی به سازمان PPL مورخه 08-11-94
 
ساعت 10 الی 12ساعت 8 الی 10
احسان بیات پورشایان حاجتی
ایمان مرادیمحمد عامری
مهدی وافریحمزه حمیدی مقدم
بهنام افخمیشقایق لره میر
علی رفاهیسامان طیبی
 علی قربانی خبره
 محمد علی یارمحمدی
 علی لیاقت
 در صورت بروز هرگونه سوال با تلفن 09192009228 تماس حاصل فرمایید.