اطلاعیه شرایط ارتباط با آموزشگاه تا تاریخ دوازدهم اذر