اطلاعیه مهم در مورد برگزاری کلاس های زمینی و پروازی