اطلاعیه مهم

بسمه تعالی به دستور مدیر عامل محترم جهت حفظ سلامت دانشجویان محترم کلیه کلاس های آموزش زمینی از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰ لغایت ۹۸/۱۲/۱۵ لغو خواهد بود. همچنین در این محدوده زمانی به منظور کاهش تردد در سطح شهر و حفظ سلامت عمومی کلیه امور اداری و آموزشی به صورت تلفنی انجام خواهد پذیرفت و از پذیرش دانشجویان و مراجعین محترم در دفتر مرکزی معذور میباشیم. خاطر نشان میسازد جهت تصمیم گیری های مدیریتی و ایمنی،پروازها در روز ۹۸/۱۲/۱۰ لغو و ساختمان عملیات نیز تعطیل میباشد. زمان از سر گیری فعالیت های فرودگاه پیام متعاقبا اعلام خواهد شد.