اطلاعیه : تغییر تاریخ امتحان معرفی به خط پرواز

با سلام 

قابل توجه دانشجویان محترم :


امتحان معرفی به خط پرواز از تاریخ 97/10/05 به تاریخ 97/10/08 تغییر پیدا کرد.