اطلاعیه- امتحان EXTRA خط پرواز

با سلام  
امتحان Extra  خط پرواز در تاریخ 1397/08/20 برگزار میگردد.