مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون

قابل توجه دانشجویان محترم :


بعد از قبولی در آزمون معرفی به سازمان هواپیمائی کشوری جهت شرکت در آزمون سازمان حداکثر ۱۰ روز قبل از آزمون مدارک زیر را اسکن و به آدرس info@parsisaviation.com ایمیل نمائید.

  • صفحه اول شناسنامه

  • کارت ملی

  • کارت پایان خدمت

  • مدرک تحصیلی

  • عکس

  • مدیکال

  • دو صفحه آخر LogBook همراه با مهر عملیات

  • جهت شرکت در آزمون CPL گواهینامه PPL

  • جهت شرکت در آزمون IR گواهینامه CPLبعد از ایمیل مدارک فوق جهت پرداخت هزینه آزمون به همراه کارت بانکی و رمز دوم به واحد آموزش مراجعه شود.
بدیهی است بعد از مدت تعیین شده در خصوص مدارک ارسالی اقدامی انجام نخواهد شد.