شرایط و مدارک ثبت نام اولیه

مراحل ثبت نام در مرکز آموزش هوانوردی پارسیس
1 - انجام مشاوره تخصصی با مدیریت آموزش و تعیین مقطع ثبت نام
2 - مراجعه به واحد بایگانی و تکمیل فرم ها و مدارک
 تعدادمدارک مورد نیاز برای ثبت نام
1تکمیل فرم ثبت نام اولیه (قرارداد)1
1تکمیل تعهدنامه2
1تکمیل فرم اطلاعات فردی (Application Form)3
5 (3 سری برابر اصل)کپی شناسنامه (تمام صفحات)4
5 (3 سری برابر اصل)کپی کارت ملی5
5 (3 سری برابر اصل)کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم)6
5 (3 سری برابر اصل)کپی کارت پایان خدمت (غیر پزشکی)7
1کپی اشتغال به تحصیل از دانشگاه (آقایان)8
6عکس 4*3 با لباس فرم (RATE 1)9
1اسکن تمام مدارک فوق در داخل یک سی دی (حجم زیر 400 کیلوبایت)10


      

3 - مراجعه به واحد مالی جهت پرداخت هزینه دوره ثبت نامی
(فقط در صورت پرداخت کامل ثبت نام قطعی می باشد)

4 - مراجعه به واحد آموزش جهت دریافت معرفی نامه آزمایشات پزشکی (MEDICAL)

5 -  مراجعه به واحد بایگانی جهت تکمیل نهایی ثبت نام و ثبت در لیست کلاسی

 

 

 

شرایط پذیرش در دوره خلبانی ATP INTEGRATED

1- حداقل سن 18 سال

2 - حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

3 - داشتن کارت پایان خدمت یا اشتغال به تحصی معتبر

4 - تاییدیه پزشکی (اقدام از طریق صدور معرفی نامه توسط مرکز پارسیس پس از ثبت نام اولیه)

5 - تاییدیه حراست ( اقدام از طریق صدور معرفی نامه توسط  مرکز پارسیس پس از ثبت نام اولیه)

6 - مراجعه حضوری جهت ثبت نام طبق مراحل زیل:

6-1 - انجام مشاوره تخصصی با مدیریت آموزش و تعیین مقطع ثبت نام

6-2 - مراجعه به واحد بایگانی و تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نام

6-3 - مراجعه به واحد مالی (طبقه اول) جهت پرداخت هزینه دوره ثبت نامی
(فقط در صورت پرداخت کامل ثبت نام قطعی می باشد)

6-4 - مراجعه به واحد آموزش جهت دریافت معرفی نامه آزمایشات پزشکی (MEDICAL)

6-5 - مراجعه به واحد بایگانی جهت تکمیل  نهایی ثبت نام و ثبت در لیست کلاسی