CPL/ IR Int → Commercial Pilot License +IR Rating

دوره CPL/IR Int ( جهت دریافت گواهینامه بازرگانی CPL و ریتینگ پرواز با دستگاه IR )

  • 1- دوره کلاس زمینی شامل 724 ساعت آموزش که طی سه مرحه Stage 1 و Stage 2 و Stage 3 برگزار میگردد (دانشجویان پس از پایان Stage 1 مجاز به شروع پرواز میباشند.)
  • 2- انجام 140 ساعت پرواز با هواپیما.
  • 3- انجام 40 ساعت پرواز با دستگاه شبیه ساز.
  • 4- شرکت در امتحان تئوری سازمان.
  • 5- انجام چک پروازی .
  • 6- ارزیابی سطح زبان هوانوردی (LPR)