نحوه اخذ تاییدیه پزشکی :

پس از ثبت نامه قطعی و ارائه کلیه مدارک مورد نیاز ثبت نام ، نام دانشجو در سیستم اتوماسیون سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دانشجوی خلبانی در مرکز پارسیس ثبت نام خواهد شد و دانشجو میتواند پس از اخذ کد پیگیری از واحد آموزش پارسیس به مرکز مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه و آزمایشات پزشکی را در آن مرکز انجام داده و تاییدیه پزشکی را اخذ نماید.