مرکز آموزش هوانوردی پارسیس - CPL
CPL
گواهینامه خلبانی بازرگانی  Commercial Pilot License
 
 
یکی دیگر از انواع گواهینامه های خلبانی میباشد که توسط I.C.A.O(سازمان بین المـــللی هوانوردی غیــرنظامی )
نام گزاری شده CPL میباشد.
در پایان این دوره انجام پروازهای بین کشوری و همچنین  پرواز با اهداف بازرگانی برای دارندگان  ممکن  میگردد
چراکه بواسطه تعالیـم و آموزشهای خاص این مقطع ، قابلیت پروازهای طولانی را داشته ضمنا به زبان انگلیسی نیز
تسلط کامل دارند.

علاوه بر این، توانایی  پرواز  با هـواپیماهای نیمه  سنگین (هواپیمایی  که موتور آنها  دارای پیستون کوچک است )
و گنجایش آنها غالبا کمتر از 9  سر نشیـن میباشد را طی همین دوره  کسب خواهند نمود.

 
فهرست عناوین درسی و زمان بندی هر عنوان
 
Air Law 40
Aircraft General Knowledge 60
Principles Of Flight 40
Meteorology 30
Navigation 50
Human Performance & Limitations 25
Flight Performance & Planning 60
Operational Procedures 10
Radio Telephony 15
                                                  Total Hours 330
 
CPL   جدول ساعات آموزش پروازدر مقطع
COURSE TRANSITION INSTRUMENT NAVIGATION SYNTHETIC FLIGHT TOTAL
DUAL SOLO DUAL SOLO
CPL 20 HRS 15 HRS 5 HRS 15 HRS 45 HRS 10 HRS 110 HRS
 
نظرات
cost
هزینه این دوره چقدر میشه و چقدر زمان میبره ؟
ارسال نظر جدید
عنوان نظر:
آدرس ایمیل:
نظر: