سوالات متداول

مدارک خلبانی متناسب با نوع آن بین 1 الی 5 سال معتبر بوده و بدیهی است پس از آن مستلزم تمدید میباشد.

بله CLASS II MEDICAL TEST

مادامیکه شورای پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری با انجام دوباره تست مدیکال موافقت نمایند

در صورتی که دوره PPL را با حد اقل 20 ساعت پرواز گذرانده باشد میتواند در دوره CPL ثبت نام و در کلاس شرکت نماید . اگر دوره CPL را گذرانده باشد، حضورش در کلاسهای دوره IR پس از ثبت نام بلا مانع خواهد بود

با در دست داشتن مدرک تایید شده از سازمان هواپیمایی کشوری و نیز ریز نمرات کسب شده این امکان وجود دارد.

در مورد توضیح بیشتر باید به اطلاع برسانیم با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد تمامی بخش های معاینات پزشکی قسمت پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد جهت هرگونه مشاوره حتماً باید با این بخش از سازمان تماس داشته باشد . آدرس اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری : WWW.CAO.Ir

خیر این مرکز خصوصی میباشد و ارتباطی با دانشگاه شهید ستاری ندارد

برای ثبت نام شرط معدل برداشته شده است و دیگر نیازی به آن نمی باشد

بله در سطح بین الملل اعتبار دارد.

برای شرکت در کلاس ها محدودیت سنی وجود ندارد و تا 65 سال می توان برای ثبت نام اقدام نمود .

دندان پر کرده و یا عینک به هیچ وجه و در هیچ کجای دنیا مانع آموزش خلبانی نیست.