زمان شروع کلاسها :

پس از طی مراحل فوق و قطعی شدن ثبت نام ، نام دانشجو در لیست کلاس ثبت و تاریخ شروع به دانشجو اعلام میگردد ، لازم به ذکر است کلاسها به شکل دوره ای ( هر دو ماه یکبار) تشکیل میگردد و ساعت برگزاری کلاس ها در سه شیفت میباشد که عبارتند از : صبحها : 8 الی 13 ، ظهرها : 13 الی 17 ، عصر ها : 17 الی 21 میباشد که بنا بر صلاحدید واحد آموزش و شرایط دانشجویان کلاس ها روزانه در هر یک از این سه زمان برگزار میگردد.