برنامه های پروازی


قابل توجه دانشجویان گرامی :
کلیه دانشجویانی که متقاضی پرواز هستند جهت ثبت پرواز حداکثر تا
ساعت 10 صبح با شماره 6-02633266125 داخلی 
5 واحد آموزش عملیات تماس حاصل فرمایید.​